Поглед са скеле
27. децембра 2015.

Поглед са скеле током важних рестаураторских радова у манастиру Студеници 2015. године