Културно добро

Манастир Студеница се налази на територији општине Краљево, Република Србија.

Проглашен је за споменик културе 1947. године, а као споменик од изузетног значаја категорисан 1979. године.

Уписан је у Унескову Листу светске културне баштине и природне баштине 1986. године.

Због изузетних културних вредности, Манастир Студеница је споменик културе на којем се непрекидно изводе заштитни радови.

 

1. Види: Сања Кесић-Ристић, СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ СРБИЈЕ, Београд 1998. (стр. 398)

2. Види: [UNESCO]

3. Види: [Републички завод за заштиту споменика културе – Београд]